TERMENI SI CONDITII

1. PREVEDERI PRELIMINARE

1.1. MAGAZIN ONLINE PENTRU DISTRIBUITORI BEAUTY DAYS

1.1.1. Magazinul online de prezentare Beauty Days, care prezinta bunuri prin intermediul magazinului online la adresa: http://www.beautydays.ro, este gestionat de CORIOLAN IMPEX SRL, în calitate de importator, cu sediul social în: Bacău, Str. Vadu Bistriței nr. 14 , înregistrat la Registrul Comerțului sub dosar nr. J04/1643/1993, cod unic de înregistrare (CUI) 4725397 (denumit în continuare “Importator“ sau “Operator“.

1.1.2. Acești Termeni și Condiții cuprind drepturile și obligațiile părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare (denumit în continuare “Contractul de vânzare-cumpărare“) încheiat între Importator și un distribuitor, persoan[ juridic[ prin intermediul magazinului online al Importatorului.

1.2. DISTRIBUITOR

1.2.1. Distribuitorul care încheie sau desfășoară contracte în afara ariei acestuia de specialitate sau activități antreprenoriale. Distribuitorul poate fi atât o persoană fizică cât și o persoană juridică care cumpără bunuri sau utilizează servicii în alte scopuri în afara utilizării lor ulterioare în activitățile sale antreprenoriale (denumit în continuare “Distribuitorul“ sau „Cumparatorul”).

1.2.2. Relațiile juridice dintre Importator și Cumpărător care nu sunt în mod expres stipulate în acești Termeni și Condiții Generale (denumiți în continuare “Termeni și Condiții“) sunt guvernate de prevederile în vigoare ale Art.-1650 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor și legislația aferentă, cu modificările și completările ulterioare.

1.2.3. Distribuitorul sau cumparatorul – antreprenor este o persoană care nu este consumator. Toate persoanele care încheie contracte legate de propriile activități comerciale, propria producție sau alte activități similare sau aflate în cursul desfășurării independente a proprii ocupații, sau, după caz, acționează pentru sau în numele unui antreprenor, se califică drept cumpărători – antreprenori (denumiți în continuare „Cumpărător – antreprenor“).

1.3. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

1.3.1. Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Cumpărător și Operator și cuprinde drepturile și obligațiile mutuale ale părților contractuale în baza la Contractului de vânzare-cumpărare (așa cum este definit mai jos).

1.3.2. Prin încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul convine asupra Termenilor și Condițiilor, în integralitatea acestora.

1.3.3. Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Contractul de vânzare-cumpărare sau în anexele acestuia, sau a anumitor prevederi cuprinse în acești Termeni și Condiții invalidate în mod expres sau modificate de Contractul de vânzare-cumpărare, sau cu excepția oricărui alt acord contrar dintre Operator și Cumpărător, prezenții Termeni și Condiții se vor aplica oricăror relații contractuale dintre părțile contractante.

1.3.4. Prezenții Termeni și Condiții nu sunt aplicabile tranzacțiilor în care Cumpărătorul – antreprenor intenționează să achiziționeze bunuri de la Operator. Acest tip de tranzacții sunt guvernate de reglementările legale generale privind contractele de vânzare-cumpărare.

1.4. DEFINIȚII

1.4.1. Contract de vânzare-cumpărare prezintă o înțelegere încheiată electronic între Operator, în calitate de Vânzător, și Cumpărător, prin intermediul Magazinului Online al Vânzătorului (așa cum este definit mai jos), dar și verbal atunci când comanda este plasată la telefon.

1.4.2. Acești Termeni și Condiții sunt parte integrantă a Contractului de vânzare-cumpărare.

1.4.3. Magazin Online – sistem on-line operat prin intermediul internetului, care permite Operatorului și Cumpărătorului să încheie Contractul de vânzare-cumpărare prin intermediul comunicării la distanță. Magazinul Online este operat pe un website aflat la adresa http://www.beautydays.ro.

1.4.4. Bunuri – bunuri mobile, sau după caz, software, vândute prin intermediul Magazinului Online.

1.4.5. Comandă – o comandă de achiziție de Bunuri înaintată de Cumpărător, conform Art. 2.2 al acestor Termeni și Condiții.

2. OFERTĂ DE BUNURI, COMANDĂ, ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, METODE DE LIVRARE, METODE DE PLATĂ

2.1. OFERTĂ DE BUNURI

2.1.1. Oferta de Bunuri înseamnă o ofertă de bunuri selecționate oferite prin intermediului unui catalog disponibil la Magazinul Online. Oferta de Bunuri nu este o ofertă prin care se încheie un contract, așa cum este definită la Art. 1188 alin. 1 din Codului Civil; Oferta de Bunuri este doar cu titlu informativ, iar Vânzătorul nu are obligația de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu privire la bunurile respective.

2.2. COMANDA

2.2.1. Cumpărătorul poate plasa o Comandă utilizând formularul disponibil în Magazinul Online sau poate suna la numărul de telefon disponibil pe website.

2.2.2. Pentru a plasa o Comandă, Cumpărătorul alege în primul rând bunurile pe care intenționează să le cumpere, suma necesară, metoda de expediție (a se vedea Art. 2.4.1.) și metoda de plată (a se vedea Art. 2.5.1.). În continuare, Cumpărătorul confirmă comanda și, prin acest lucru, emite o ofertă irevocabilă de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu Operatorul. O doua modalitate de a plasa o comandă, este aceea de a suna la numărul de telefon al departamentului Relațiile cu Clienții și un consultant Beauty Days va prelua comanda, adresa de livrarea, modalitatea de livrare, iar confirmarea Cumpărătorului este echivalenă cu un Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu Operatorul.

2.3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

2.3.1. Operatorul se obligă să accepte oferta Cumpărătorului, cu excepția situației în care oferta respectivă contravine acestor Termeni și Condiții sau a situației în care Operatorul are un motiv specific să considere că Cumpărătorul va încălca Contractul de vânzare-cumpărare.

2.3.2. Contractul de vânzare-cumpărare dintre Operator și Cumpărător este încheiat începând cu momentul înaintării, acceptării Comenzii (denumită în continuare “Acceptarea“); Operatorul are obligația de a transmite Acceptarea către adresa de e-mail a Cumpărătorului inserată de către acesta în Comandă.

2.3.3. Orice cheltuieli suportate de Cumpărător în legătură cu încheierea Contractului de vânzare-cumpărare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (ex. conexiune internet sau apeluri telefonice) vor fi suportate de Cumpărător.

2.4. METODE DE LIVRARE

2.4.1. Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Contractul de vânzare-cumpărare, Vânzătorul va decide metoda potrivită de livrare. În cazul în care Cumpărătorul solicită o metodă de livrare diferită, Cumpărătorul va suporta toate riscurile în legătură cu metoda de livrare respectivă, inclusiv toate costurile suplimentare generate de utilizarea metodei de livrare alese.

2.4.2. Operatorul se obligă să informeze Cumpărătorul, prin mijloace electronice, că bunurile au fost expediate către adresa Cumpărătorului pusă la dispoziție de Cumpărător în Comandă.

2.4.3. Bunurile sunt expediate în momentul în care sunt trimise către adresa Cumpărătorului pusă la dispoziție de Cumpărător în Comandă. Operatorul își rezervă dreptul de a adăuga costuri de livrare la prețul Bunurilor stipulat în lista de prețuri valabilă la momentul respectiv.

2.5. METODE DE PLATĂ

2.5.1. Operatorul oferă următoarele metode de plată: numerar la livrare (ramburs) și plată prin card bancar (MasterCard, Visa și Visa Electron).

2.5.2. C.O.D. (cash on delivery) înseamnă faptul că o comandă se achită în momentul predării ei către Cumpărător de către un transportator sau în momentul în care aceasta este ridicată de Cumpărător de la locația de ridicare a mărfii. Această metodă este disponibilă doar pentru următoarele metode de livrare: „expedierea bunurilor comandate prin intermediul unui transportator “. În cazul în care Bunurile sunt livrate de un transportator, Operatorul își rezervă dreptul de a adăuga costurile suportate astfel la prețul Comenzii stipulat în lista de prețuri valabilă la momentul respectiv.

2.5.3. Transferul electronic înseamnă că prețul de achiziție trebuie achitat în contul bancar înainte ca bunurile să fie expediate. Pentru a procesa Comanda cât mai repede posibil, Operatorul recomandă menționarea numărului Comenzii acordat Cumpărătorului în momentul completării Comenzii, drept cod de referință. În cazul unei plăți prin transfer electronic, prețul de achiziție se consideră achitat în momentul în care suma aferentă a fost creditată în contul bancar.

2.5.4. Plata prin card înseamnă că în momentul finalizării Comenzii, Cumpărătorul va fi redirecționat către un server de plată al unui terț, unde va completa informațiile referitoare la plată. Informațiile vor fi verificate, Comanda confirmată și prețul de achiziție se va retrage din contul bancar al Cumpărătorului.

2.5.5. Operatorul își rezervă dreptul de efectua orice modificări ale conținutului Magazinului Online inclusiv prețurile. Ofertele (inclusiv reducerile, vânzările promoționale și pliantele promoționale, voucherele și codurile promoționale) sunt aplicabile în limita stocului disponibil (numărul produselor aflate în promoție este întotdeauna inclus în informațiile referitoare la ofertă) sau pentru o anumită perioadă de timp. Prețurile sunt aplicabile în momentul plasării Comenzii.

2.5.6. Toate prețurile Bunurilor și serviciilor (ex. livrarea) sunt stipulate cu TVA inclus, cu excepția mențiunilor exprese că prețurile nu includ TVA.

2.6. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ÎN BAZA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

2.6.1. Operatorul are obligația de a livra Cumpărătorului bunurile comandate la prețul de achiziție convenit și Cumpărătorul are obligația de a primi Bunurile și de a achita prețul de achiziție.

2.6.2. În cazul în care Cumpărătorul încalcă Contractul de vânzare-cumpărare sau Termenii și Condițiile, Operatorul își rezervă dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul este, în acest caz, obligat să returneze Operatorului orice costuri suportate în legătură cu Comanda, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile de livrare, în cazul în care Cumpărătorul nu primește Bunurile.

2.6.3. Cumpărătorul este obligat să furnizeze în Comandă informații adevărate și corecte. Operatorul va considera toate datele puse la dispoziție de Cumpărător, care sunt necesare încheierii Contractului de vânzare-cumpărare, ca fiind adevărate și corecte.

2.6.4. Vânzătorul nu are nici o obligație față de Cumpărător în legătură cu orice Cod de Conduită în sensul Art. 8 alin. 1 lit. E din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

2.6.5. Pentru soluționarea amiabilă a reclamațiilor consumatorilor, Cumpărătorul va contacta: reclamatii@beautydays.ro sau 07xx xxx xxx. Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la rezultatul procedurii reclamației, prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

2.6.6. Vânzătorul deține un Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului Bacău și obiectul de activitate al acestuia include vânzarea bunurilor. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este organismul de supervizare a protecției datelor personale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este, potrivit legii, organismul de supervizare în ceea ce privește, printre altele, respectarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

2.6.7. Prin prezentul document, Cumpărătorul își asumă riscul privind modificarea circumstanțelor în accepțiunea Art. 1271, alin. 3 lit. C din Codul Civil.

2.7. CUPOANE DE REDUCERE ȘI VOUCHERE

2.7.1. Operatorul oferă diverse tipuri de reduceri; reducerile sunt de asemenea acordate și sub formă de cupoane de reducere și vouchere care includ, cel mai frecvent, coduri de reducere.

2.7.2. Cupoanele de reduceri și voucherele nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de bunuri aflate deja la promoție și de bunuri etichetate ca oferta zilei.

2.7.3. Codurile de reducere nu pot fi utilizate în mod repetat decât în situația în care cuponul sau voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.

2.7.4. Cupoanele de reduceri și voucherele nu pot fi combinate sau utilizate împreună, decât în situația în care cuponul sau voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.

2.7.5. În cazul în care reducerea sau cuponul de reducere este utilizat altfel decât în conformitate cu regulile ofertei de reducere, ale cuponului sau voucherului acordate, Operatorul are dreptul de a refuza reducerea, cuponul de reducere sau voucherul respectiv. Cumpărătorul va fi informat în consecință și i se va oferi posibilitatea de a plasa Comanda fără reducerea solicitată. În cazul unor dubii privind interpretarea regulilor aplicabile reducerilor sau cupoanelor de reduceri, va prevala interpretarea dată de Operator.

3. LIVRAREA BUNURILOR

3.1. TERMEN DE LIVRARE

3.1.1. Termenele de livrare prevăzute pentru anumite tipuri de Bunuri sunt doar informative și nu sunt obligatorii pentru Operator.

3.1.2. Operatorul se obligă să expedieze Bunurile în cel mai scurt termen posibil.

3.1.3. Operatorul nu va fi ținut răspunzător pentru pagubele create de întârzierile de expediere sau livrare a Bunurilor datorate unui motiv de orice natură.

3.2. EXPEDIEREA, LIVRAREA ȘI RECEPȚIA BUNURILOR

3.2.1. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra Bunurilor cumpărate la primirea bunurilor respective. În momentul respectiv, riscul privind pierderea sau pagubele este, de asemenea, transferat Cumpărătorului.

3.2.2. Un certificat electronic de achiziție care va confirma data vânzării, denumirea Bunurilor, prețul de achiziție și datele de identificare ale Vânzătorului va fi trimis Cumpărătorului la adresa de e-mail înscrisă de Cumpărător în Comandă la data livrării. Vânzătorul va pune la dispoziția Cumpărătorului un exemplar electronic al facturii fiscale pentru tranzacția respectivă.

3.2.3. Înainte de recepționarea Bunurilor de la transportator, Cumpărătorul are obligația de a verifica dacă ambalajul este intact și de a notifica imediat transportatorul în legătură cu orice defecte. În cazul în care ambalajul nu este intact, Operatorul recomandă Cumpărătorului să refuze recepția Bunurilor de la transportator și să completeze un raport al defectelor la livrare. Prin semnarea de primire, Cumpărătorul confirmă că ambalajul Bunurilor este intact.

3.2.4. Orice reclamații privind defectele mecanice ale Bunurilor, livrarea de alte bunuri decât cele comandate etc., care nu au fost semnalate la recepția bunurilor de la transportator, vor fi semnalate de Cumpărător imediat după identificarea lor. Operatorul nu va fi ținut răspunzător pentru nici o pagubă cauzată Bunurilor în timpul transportului, decât în situația în care Cumpărătorul reclamă astfel de pagube imediat, în conformitate cu Art. 3.2.3. și 3.2.4. din prezentul document.

3.2.5. În cazul unei metode de livrare alese la solicitarea Cumpărătorului, Cumpărătorul va suporta toate riscurile și posibilele costuri suplimentare suportate în legătură cu aceasta.

3.2.6. În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului, Bunurile trebuie livrate în mod repetat sau printr-o metodă de livrare diferită de cea solicitată prin Comanda Cumpărătorului, Cumpărătorul are obligația de a suporta toate costurile ocazionate de livrările repetate sau utilizarea unei metode de livrare diferite.

3.2.7. Vânzătorul poate înainta orice comunicare adresată Cumpărătorului prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a Cumpărătorului, pusă la dispoziție prin contul de client sau Comandă.

4. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

4.1. RETRAGEREA CUMPĂRĂTORULUI DIN CONTRACTUL DE VĂNZARE-CUMPĂRARE

4.1.1. În cazul în care Contractul de vânzare-cumpărarea fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (prin intermediul Magazinului Online), Cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu Art. 9 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2014, de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare fără a invoca un motiv și fără aplicarea de penalizări, în termen de 14 zile de la recepția Bunurilor. Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la retragere, indicând numărul Comenzii, data achiziției și contul pentru returnarea plății, de preferință prin completarea Formularului de Retur (pus la dispoziție conform Art. 4.1.10.). Pentru a adera la termenul limită de 14 zile, este suficientă transmiterea notificării de retragere către Vânzător în acest termen. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Contractul de vânzare-cumpărare este anulat.

4.1.2. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, fie în termenul legal de 14 zile și Bunurile returnate nu sunt complete, nu au ambalajele originale sau sunt în mod evident utilizate sau deteriorate, Operatorul poate solicita despăgubiri și stabili și reține, în mod unilateral, valoarea despăgubirilor din prețul de achiziție pretins a fi rambursat Cumpărătorului. În acest caz, Operatorul va returna Cumpărătorului doar diferența dintre despăgubiri și prețul de achiziție.

4.1.3. Cumpărătorul ia la cunoștință prin prezentul, în conformitate cu Art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2014, că nu se poate retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în cazul în care Bunurile livrate au fost confecționate după specificațiile Cumpărătorului sau sunt personalizate în mod clar, sunt destinate consumului imediat, sau au fost, după livrare, inseparabil amestecate cu bunuri diferite, sau au fost despachetate de Cumpărător, în cazul în care Bunurile respective nu pot fi returnate din motive de igienă (ex. lenjerie intimă și costume de baie).

4.1.4. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere, Cumpărătorul va transmite sau returna imediat Operatorului, în termen de maximum 14 zile de la retragere, Bunurile care vor include toate componentele și accesoriile.

4.1.5. În cazul retragerii justificate a Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare, Operatorul este obligat, fără întârzieri inutile și în termen de maximum 14 zile de la retragere, să returneze Cumpărătorului întreg prețul de achiziție achitat pentru Bunuri, inclusiv costurile de livrare limitate la suma aferentă celei mai puțin costisitoare metode de livrare, și dacă este posibil, urmând același canal prin care a fost achitat prețul de achiziție. Operatorul poate utiliza un canal diferit pentru a returna prețul de achiziție, cu consimțământul Cumpărătorului și fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

4.1.6. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Operatorul nu are obligația de a returna prețul de achiziție înainte ca Cumpărătorul să returneze Bunurile sau cel puțin să înainteze dovada expedierii Bunurilor către Operator.

4.1.8. Operatorul va rambursa Cumpărătorului costurile poștale achitate la valoarea aferentă celei mai puțin costisitoare metode de livrare prin poștă, de obicei în valoare de 11.99 lei. Suma exactă depinde de prețurile în vigoare la momentul respectiv ale Poștei Române. În cazul în care Cumpărătorul livrează Bunurile personal, Cumpărătorul nu are dreptul la nici o rambursare aferentă acestei livrări. În cazul în care Cumpărătorul returnează Bunurile aferente unei Comenzi în mai multe rânduri, Cumpărătorul are dreptul de a i se returna contravaloarea unei singure expedieri prin poștă.

4.1.9. Pentru a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul poate utiliza formularul de retur sau poate suna la numărul 07xx xxx xxx.

4.1.10. În cazul în care retragerea Cumpărătorului nu este justificată și Bunurile vor fi transmise, în orice caz Operatorului, Bunurile nu vor fi acceptate și pot fi trimise înapoi Cumpărătorului, pe cheltuiala Cumpărătorului.

4.1.11. În cazul în care Cumpărătorul a primit un cadou odată cu Bunurile, și Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul are obligația de a returna cadoul odată cu Bunurile.

4.1.12. În cazul în care Cumpărătorul plătește o comandă cu un voucher, discountul (egal cu valoarea voucherului) se împarte între produsele din comandă, direct proporțional cu valoarea fiecăruia.

Să spunem că Cumpărătorul face o comandă de 3 produse – unul de 80 lei, unul de 40 lei şi unul de 230 lei. Valoarea comenzii este 350 lei. Dar, Cumpărătorul are un voucher de 90 lei care se aplică la o comandă de peste 290 lei; îl foloseşte şi plăteşte 260 lei în loc de 350 lei. Cei 90 lei discount se vor împărți între cele 3 produse – pentru cel de 80 lei ai 20 lei discount (deci plătește 60 lei), pentru cel de 40 lei ai 10 lei discount (deci plăteşte 30 lei) şi pentru cel de 230 lei ai 60 lei discount (plătește 170 lei).

Apoi, după ce-a primit comanda, Cumpărătorul vrea să se retragă din contractul pentru produsul de 40 lei. Când Vânzătorul îi va restitui banii îi va restitui 30 lei, adică valoarea produsului minus valoarea discountului aferent acestuia.

La fel se calculează şi dacă Cumpărătorul vrea să se retragă din contractul pentru oricare alt produs din cele comandate.”

4.2. RETRAGEREA OPERATORULUI DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

4.2.1. În ciuda faptului că Operatorul este foarte atent în ceea ce privește piața Bunurilor oferite, se poate întâmpla, în mod excepțional, ca Operatorul să nu poată livra Bunurile comandate în baza condițiilor convenite prin Contractul de vânzare-cumpărare. În aceste situații, Operatorul își rezervă dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare.

4.2.2. Atât Operatorul cât și Cumpărătorul au dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor cu ridicata ale Bunurilor comandate, în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor de expediție sau în cazul în care Operatorul devine conștient de faptul că Bunurile au fost, din greșeală, ofertate la un preț greșit, iar Cumpărătorul nu acceptă modificările corespunzătoare aduse Contractului de vânzare-cumpărare, adică o majorare a prețurilor bunurilor sau a majorare a prețurilor de livrare.

4.2.3. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în orice moment înainte de livrarea Bunurilor către Cumpărător.

4.2.4. Operatorul este obligat să comunice imediat Cumpărătorului retragerea sa din Contractul de vânzare-cumpărare la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător în Comandă. Operatorul este, în continuare, obligat să returneze Cumpărătorului întregul preț de achiziție achitat pentru Bunuri.

4.2.5. Prin prezentul, Cumpărătorul a luat la cunoștință și este de acord că Vânzătorul are dreptul să se retragă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu un Cumpărător care, pe parcursul altor relații contractuale cu Vânzătorul, și-a încălcat deja material obligațiile care îi reveneau. Încălcarea materială a oricăror acorduri anterioare cu Operatorul este considerată o încălcare semnificativă în sensul Art. 1551 alin. 1 din Codul Civil și Operatorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare ca urmare a unei astfel de încălcări.

5. GARANTIA CONTRA VICIILOR. GARANTIA PENTRU BUNA FUNCTIONARE

5.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în legătură cu garanția contra viciilor bunului vândut și garanția pentru buna funcționare (denumite în continuare „Garanțiile”) sunt guvernate de legislația aplicabilă în vigoare (în special Art. 1707-1718 din Codul Civil).

5.2. Vânzătorul garantează Cumpărătorului că, la livrare, Bunurile nu au defecte. Vânzătorul, în special, garantează că, la livrare, Bunurile:

Au proprietățile asupra căror părțile au convenit, și, în cazul în care nu există un astfel de consens, proprietățile pe care Vânzătorul sau producătorul le-a declarat sau pe care Cumpărătorul le așteaptă cu privire la tipul de bunuri respectiv și la promovarea de către Vânzător sau producător aferentă bunurilor respective,

Sunt potrivite scopurilor comunicate de Vânzător sau scopurilor pentru care tipul respectiv de bunuri este, de obicei, utilizat,

Corespund din punct de vedere al calității sau designului modelului sau mostrei aferente, dacă mostra sau modelul au fost stat la baza deciziei asupra calității bunurilor,

Sunt în cantitatea, au măsura și greutatea corespunzătoare și

Respectă reglementările aplicabile.

5.3. Cumpărătorul va confirma drepturile care derivă din Garanții cu Vânzătorul la adresa desemnată de Vânzător în acest scop, sau, dacă este necesar, la sediul social al Vânzătorului. Procedura de reclamații referitoare la Bunurile defecte este inițiată în momentul în care bunurile au fost livrate Vânzătorului.

5.4. Pentru a confirma drepturile care derivă din Garanții, Cumpărătorul este obligat să dovedească existența unui Contract de vânzare-cumpărare între Cumpărător și Vânzător. Operatorul recomandă Cumpărătorului să prezinte ca dovadă un certificat electronic de achiziție printat.

5.5. Cumpărătorul are obligația de a specifica, adică de a oferi o descriere a defectului pentru care a fost inițiată procedura de reclamație.

5.6. Cumpărătorul nu are niciun drept în legătură cu Garanțiile, în cazul în care Cumpărătorul știa, înainte de livrarea Bunurilor, că bunurile sunt defecte, sau în cazul în care Cumpărătorul a cauzat defectarea acestora.

5.7. Vânzătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va soluționa reclamația în cel mai scurt timp posibil, durata necesară depinde de la caz la caz

5.8. În cazul în care reclamația este justificată, Cumpărătorul este îndreptățit la rambursarea costurilor suportate în legătură cu procedura de reclamație inițiată.

5.9. Operatorul este obligat să informeze Cumpărătorul cu privire la finalizarea și rezultatul procedurii de reclamație, prin mijloace electronice, la adresa e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător în reclamație sau la orice altă adresă la care Cumpărătorul poate fi informat cu privire la finalizarea și la rezultatul procedurii de reclamații. Această informare va include termenul limită în care Cumpărătorul poate ridica Bunurile.

5.10. În cazul în care Cumpărătorul nu ridică Bunurile în acest termen limită, Operatorul are dreptul la rambursarea oricăror cheltuieli suportate în legătură cu depozitarea Bunurilor, și poate, dacă este necesar, să vândă Bunurile în numele Cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat în avans și i se va pune la dispoziție o perioadă suplimentară suficientă pentru a ridica Bunurile.

6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

6.1. Cumpărătorul convine, prin prezentul, ca Operatorul să prelucreze datele cu caracter personal care îi aparțin, inclusiv numele, prenumele, adresa, numărul de înregistrare comercială, numărul de înregistrare fiscală, adresa de e-mail, sexul, contul bancar și numărul de telefon, și îi garantează Operatorului consimțământul său asupra colectării și prelucrării de date cu caracter personal.

6.2. Prelucrarea de date cu caracter personal este reglementată de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

6.3. Cumpărătorul convine asupra prelucrării de către Vânzător a datelor sale cu caracter personal în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care derivă din Contractul de vânzare-cumpărare și în vederea administrării programului de membru și contului de client al Cumpărătorului. Cu excepția situațiilor în care Cumpărătorul alege o altă opțiune, prin prezentul, Cumpărătorul convine, de asemenea, și asupra prelucrării de către Vânzător a datelor sale personale în scopul transmiterii de informații și comunicări comerciale către Cumpărător. Cumpărătorul acordă acest consimțământ în mod voluntar și îl poate revoca în orice moment, în mod gratuit, prin intermediul linkului prevăzut la sfârșitul fiecărei comunicări comerciale. Acordul asupra prelucrării datelor personale în măsura prevăzută de prezentul Articol nu este o condiție prealabilă încheierii Contractului de vânzare-cumpărare.

6.4. Cumpărătorul ia la cunoștință și este de acord cu obligația de a pune la dispoziție date personale adevărate și corecte (la înregistrare, în contul de client sau în Comandă) și obligația de a informa Vânzătorul imediat cu privire la orice modificare survenită asupra datelor cu caracter personal furnizate.

6.5. Datele cu caracter personal pot fi furnizate unor terți numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care se garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranța și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, în mod particular către:

CORIOLAN IMPEX SRL cu sediul social Bacău, Str. Vadu Bistriței nr. 14, înregistrată la Registrul Comerțului sub dosar nr. J04/1643/1993, cod unic de înregistrare nr. 4725397.

6.6. Prelucrarea de date cu caracter personal va continua pe o perioadă de timp nelimitată, fie prin mijloace electronice, fie prin intermediul unui proces complet automatizat sau prin documente imprimate, sau printr-un proces non-automat.

6.7. Cumpărătorul declară că datele cu caracter personal puse la dispoziție sunt corecte și că Cumpărătorul a fost instruit cu privire la faptul că furnizarea de date cu caracter personal este voluntară.

6.8. În cazul în care Cumpărătorul observă că Vânzătorul sau orice altă persoană prelucrează datele cu caracter personal cu încălcarea vieții personale și private a Cumpărătorului și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, adică, în special, dacă datele cu caracter personal sunt incorecte din punct de vederea al scopului prelucrării acestora, Cumpărătorul este îndreptățit să:

Solicite o explicație din partea Vânzătorul sau operatorului,

Solicite ca Vânzătorul sau operatorul să remedieze situația.

6.9. Vânzătorul este obligat ca la solicitarea Cumpărătorului să pună la dispoziția Cumpărătorului informații privind prelucrarea datelor acestuia cu caracter personal. Vânzătorul este îndreptățit la rambursarea cheltuielilor justificate suportate în acest sens, care nu pot depăși cheltuielile efective necesare furnizării informațiilor respective.

6.10. Cumpărătorul convine să primească informații privind Bunurile, serviciile și activitatea Vânzătorului și comunicări de natură comercială din partea Vânzătorului, pe adresa de e-mail a Cumpărătorului.

6.11. Cumpărătorul convine să salveze cookies pe computerul personal. Niciunul dintre cookie-urile utilizate de website-ul Magazinului Online nu colectează sau nu reține datele cu caracter personal ale Cumpărătorului, așadar nu duc la identificarea nici unei persoane individuale. Cumpărătorul poate șterge sau dezactiva anumite cookies, manual, cu ajutorul setărilor computerului personal. Cookies-urile individuale pot fi, de asemenea, dezactivate sau acceptate pentru anumite website-uri.

7. PREVEDERI FINALE

7.1. Limba de comunicare dintre Operator și Cumpărător și limba Contractului de vânzare-cumpărare este limba română. Toate Contractele de vânzare-cumpărare încheiate sunt arhivate electronic de către Operator și nu sunt disponibile terților.

7.2. În cazul în care orice prevedere a Termenilor și Condițiilor devine, din orice motiv, nulă sau inaplicabilă, restul Termenilor și Condițiilor vor rămâne neafectate.

7.3. Operatorul poate schimba sau modifica Termenii și Condițiile. Termenii și Condițiile modificate vor intra în vigoare la data publicării lor. Drepturile și obligațiile anterioare atât ale Operatorului cât și ale Cumpărătorului vor rămâne neafectate.

7.4. În cazul introducerii unui element internațional în tranzacția bazată pe Contractul de vânzare-cumpărare, părțile contractante convin ca relația dintre ele să fie guvernată de legislația Română. Drepturile consumatorului care derivă din legislația aplicabilă în general vor rămâne aceleași.

7.5. Operatorul nu va fi ținut răspunzător pentru nici o pierdere, rănire sau pagubă materială, directă sau indirectă, cauzată de orice defect al Bunurilor livrate, decât în situația în care pierderea, rănirea sau paguba materială respectivă derivă din neglijența, omisiunea sau intenția Operatorului.